Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Ամառային հեռավար դպրոց — հունիս 2020

Հարցեր՝

1). Տարրը ե՞րբ է հայտնագործվել. ո՞ր գիտնականի կողմից…

Մինչ Դմիտրի Մենդելեևի կողմից պարբերական աղյուսակի հայտնաբերումը (1869) հայտնի էին 63 տարրեր։ Նրա կողմից հենց ատոմային զանգվածն է առանձնացվել որպես ատոմների հատկությունը, որը որոշում է քիմիական տարրերի հատկությունների, ինչպես նաև նրանց կազմած պարզ և բաղադրյալ նյութերի փոփոխության պարբերական բնույթը։ Մենդելեևը քիմիական տարրերը սահմանել է որպես «պարզ կամ բաղադրյալ մարմինների նյութական մասնիկներ, որոնք նրան հաղորդում են ֆիզիկական ու քիմիական հատկությունների հայտնի ամբողջությունը»։ Մենդելեևը հայտնագործությունը թույլ է տվել կանխատեսել այդ ժամանակ դեռևս անհայտ մի շարք տարրերի գոյությունը, ինչպես նաև դրանց հատկությունները, ինչպես նաև գիտական հիմք է ծառայել դրանց դասակարգման համար։ Մինչ Մեդնելեևը շատ գիտնականներ են փորձել պարզել տարրերի առեղծվածը՝ Լոթար Մեյերը, Ալեքսանդր Նյուլանդսն և այլոք…

2). Տարրի դիրքը «Քիմիական տարրերի պարբերական աղյուսակում, այսինքն ո՞ր
պարբերության և ո՞ր խմբի տարր է, մետա՞ղ է, թե՞ ոչ մետաղ ….

Քիմիական նշանը — H

Հարաբերական ատոմային զանգված՝ Ar=2

Իզոտոպները—1H,2H,3H

Դիրքը պարբերական համակարգում՝կարգաթիվը, պարբերությունը, խումբը—

Կարգաթիվը՝ 1, 1 պարբերություն, I խումբ, գլխավոր ենթախումբ:

Ատոմի բաղադրությունը և կառուցվածքը—

Միջուկի լիցքը +1, պրոտոնների թիվը միջուկում 1, էլեկտրոնների թիվն ատոմում 1, էլեկտրոնի շերտերի թիվը 1:

Վալենտականությունը, օքսիդացման աստիճանը——

Ջրածինը միավալենտ է, իսկ օքսիդացման աստիճանը՝ +1

Ոչ մետաղ է

Քիմիական նշանը` O

պարբերական համակարգի 2-րդ պարբերության, 6-րդ խմբի քիմիական տարր, կարգահամարը՝ 8

Ոչ մետաղ է

SI

քիմիական  տարրի  նշանը — Si Համար — 14

կարգաթիվը — 14, միջուկի  լիցքը +14,

գտնվում է տարրերի պարբերական համակարգի 4-րդ խմբի գլխավոր ենթախմբում, որի քիմիական նշանն է Si և ատոմային թիվը՝ 14

ոչ մետաղ

C

քիմիական նշանը՝ C, ատոմային թիվն է 6

պարբերական համակարգի երկրորդ պարբերության 4-րդ A խմբում

Ոչ մետաղ

N

պարբերական աղյուսակի 5-րդ խմբի 7–րդ տարրը,

քիմիական նշանը՝ N, ատոմային թիվը՝ 7

Ոչ մետաղ

P

Գտնվում է տարրերի պարբերական համակարգի 3-րդ պարբերության 5-րդ խմբի տարր։ Կարգահամարը՝ 15

Ոչ մետաղ

S

Նշանն է S և ատոմային թիվը՝ 16:

Գտնվում է պարբերական համակարգի 6-րդ խմբի գլխավոր ենթախմբում

Ոչ մետաղ

Na

3-րդ պարբերության 1-ին խմբի տարր, կարգահամարը՝ 11

մետաղ է

K

Նշանն է K, պարբերական համակարգի 4-րդ պարբերության 1-ին խմբի քիմիական տարր։ Ալկալիական մետաղ է, կարգահամարը՝ 19, ատոմական զանգվածը՝ 39:

3). Տարածվածությունը բնության մեջ, այսինքն ինչպիսի՞ միացությունների ձևով է
 տարածված

Թթվածին

Բնության մեջ թթվածնի ահռելի ծախսը լրացնում է ֆոտոսինթեզի ռեակցիան, որը ընթանում է լույսի և քլորոֆիլի պայմաններում.

{\displaystyle {\mathsf {6CO_{2}+6H_{2}O\rightarrow C_{6}H_{12}O_{6}+6O_{2}\uparrow }}}

Արտադրության մեջ թթվածինը ստացվում է օդից։

Կալիում

Կալիումը տարածված տարրերից է, պարունակությունը երկրակեղևում՝ 2, 50 % (ըստ զանգվածի)։ Կալիումը մտնում է դաշտային սպաթների և փայլարների բաղադրության մեջ։

Կալիումը և նրա միացությունները շիկացրած երկաթի ծայրով բոցի մեջ մտցնելիս դրանք գունավորվում են մանուշակագույն:

Նատրում

Արդյունաբերության մեջ նատրիումը ստանում են միջնորմավոր էլեկտրոլիզարարներում՝ կերակրի աղի հալույթի էլեկտրոլիզով: Նատրիումը և նրա համաձուլվածքներն օգտագործվում են միջուկային վառելանյութով աշխատող սարքերում և ինքնաթիռային շարժիչներում: Մարդու և կենդանիների օրգանիզմում մասնակցում է հանքային փոխանակությանը

Ծծումբ

Ծծումբը մարդուն հայտնի է վաղնջական ժամանակներից։ Երկրակեղևում ծծմբի պարունակությունը 0,05 % է, հանդիպում է ինչպես ազատ (բնածին ծծումբ), այնպես էլ միացությունների՝ գերազանցապես սուլֆիդների, օրինակ՝ ZnS, PbS, Cu2S, FeS2, և սուլֆատների, օրինակ՝ CaSO4.2H2O, Na2SO4.10H2O, ձևով։

Ֆոսֆոր

Դեպի թթվածինը ունեցած իր բարձր ակտիվության հետևանքով, ֆոսֆորը բնության մեջ ազատ վիճակում չի հանդիպում։ Նա գտնվում է բուսահողում և հանքերում միայն ֆոսֆորական թթվի աղերի ձևով, առավելապես ֆոսֆորաթթվական կալցիումի կամ կալցիումի ֆոսֆատ՝ աղի ձևով։

Ազոտ

Ազոտի միացությունների փոխակերպումը կենդանի բջիջներում հանդիսանում է բոլոր օրգանիզմների նյութափոխանակության կարևորագույն մասը։

4). Ատոմի կառուցվածքը (միջուկի բաղադրությունը, իզոտոպները. էլեկտրոնային թաղանթի կառուցվածքը)….

Ցանկացած ատոմ կազմված է մեկ միջուկից և մեկ կամ ավելի էլեկտրոններից։ Միջուկը կառուցված է մեկ կամ ավել պրոտոններից և սովորաբար գրեթե նույն քանակությամբ նեյտրոններից։ Պրոտոններն ունեն դրական, էլեկտրոնները՝ բացասական, իսկ նեյտրոնները՝ չեզոք էլեկտրական լիցք։ Եթե ատոմում էլեկտրոնների և պրոտոնների թիվը հավասար է, ուրեմն այն էլեկտրականապես չեզոք է։ Պրոտոնները և նեյտրոնները միասին կազում են ատոմի միջուկը։ Նույն քիմիական տարրի ատոմները ունեն նույն թվով պրոտոնները, այս թիվը հայտնի է ատոմական համար անվամբ։ Նույն տարի ատոմում նեյտրոնների քանակը կարող է տարբերվել՝ կախված տարրի իզոտոպից։

(մյուս տարրերի կառուցվածքը տետրում եմ գրել)

Безымянный

5).Ստացումը, ֆիզիկական,
քիմիական հատկությունները` փոխազդեցությունները պարզ և բարդ նյութերի հետ…..

Կալիում ֆիզիական հատկություն

Օդում (հատկապես խոնավության առկայությամբ) կալիումը արագ օքսիդանում է, այդ պատճառով այն պահում են նավթի, բենզինի կամ հանքային յուղի մեջ։ Կալիումը փափուկ է և հեշտությամբ կտրվում է դանակով։ Կալիումը տարածված տարրերից է, պարունակությունը երկրակեղևում՝ 2, 50%:

Քիմիական

Իր միացությունների մեջ կալիումը միշտ միավալենտ է։

Կալիումը, ինչպես և նատրիումը, փոխազդում են թթվածնի հետ։ Կալիումը փոխազդում է նաև ջրի հետ, առաջացնելով կալիումի հիդրօքսիդ և ջրածին՝

{\displaystyle {\mathsf {2K+2H_{2}O\longrightarrow 2KOH+H_{2}\uparrow }}}

Այս ռեակցիան ընթանում է այնքան եռանդուն, որ անջատվող ջրածինը բոցավառվում է։

Կալիումը օդում շատ արագ օքսիդանում է։

Կալիումը շատ եռանդուն (երբեմն պայթյունով) փոխազդում է ջրի հետ՝ անջատելով ջրածին, ինչպես նաև թթուների հետ՝ առաջացնելով աղեր։ Ամոնիակի հետ փոխազդելիս առաջացնում է ամիդ, սպիրտների հետ՝ ալկոհոլատներ, ալկիլ և արիլհալոգենների հետ՝ կալիումալկիլներ և կալիումարիլներ։ Արտադրության մեջ ստացվում է KOH-ի կամ KCl-ի և Na-ի փոխազդեցությամբ՝

{\displaystyle {\mathsf {4KO_{2}+2H_{2}O\longrightarrow 4KOH+3O_{2}\uparrow }}}

{\displaystyle {\mathsf {KOH+Na\longrightarrow NaOH+K}}}

{\displaystyle {\mathsf {KCl+Na\longrightarrow NaCl+K\uparrow }}}

Նատրիում

ֆիզիկական

Քիմիապես ակտիվ տարր է, հայտնի բոլոր միացություններում միարժեք է, օդում արագ օքսիդանում է՝ առաջացնելով օքսիդ, գերօքսիդ, հիդրօքսիդ և կարբոնատ։ Սենյակային ջերմաստիճանում նատրիումը սպիտակ, արծաթափայլ մետաղ է։ Բոլոր մետաղների նման նա լավ հաղորդում է էլեկտրական հոսանքը։

քիմիական

Շատ բուռն փոխազդում է ջրի և թթուների լուծույթների հետ (ստացվում է NaOH և ջրածին)։ 200-400 °C-ում միանում է ջրածնի հետ, առաջացնելով հիդրիդ՝ NaH, որը սպիտակ բյուրեղական խոնավածուծ փոշի է, ուժեղ վերականգնիչ, ջրի առկայությամբ հիդրոլիզվում է։

  {\mathsf  {2Na+H_{2}\ {\xrightarrow  {250-400^{o}C,p}}\ 2NaH}}

Ֆոսֆոր

ֆիզիկական

Առաջացնում է սահմանափակ թվով իոնական միացություններ (Na3P, Ca3P2 և այլն)։ Ֆոսֆորը վերականգնիչ է, օքսիդացնող հատկությունները շատ թույլ են արտահայտված։ Ֆոսֆորի երկու կարևոր ալոտրոպ ձևերն են՝ սպիտակ ֆոսֆորը և կարմիր ֆոսֆորը։ Սև ֆոսֆորն ստացվում է սպիտակ ֆոսֆորը բարձր ճնշման տակ տաքացնելիս։

քիմիական

Հայտնի են նաև ֆոսֆորի հեղուկ (երկֆոսֆին՝ Р2Н4) և պինդ ջրածնական միացությունները։

P-ի այրման հետևանքով առաջանում է հնգօքսիդը՝ Р4О5, թթվածնի անբավարարության դեպքում՝ եռօքսիդը (Р4Об)։ Գոյություն ունեն նաև ֆոսֆորիի այլ օքսիդներ՝ P4О, P4О2, P2O5, (PО2)n, P4О7, P4О8,PО և այլն։

  {\displaystyle {\mathsf {4P+5O_{2}\rightarrow 2P_{2}O_{5}}}}

{\displaystyle {\mathsf {4P+3O_{2}\rightarrow 2P_{2}O_{3}}}}

Ֆոսֆինը (PH3) սխտորի հոտով, թունավոր գազ է։ Այն ունի ուժեղ վերականգնիչ և թույլ հիմնային հատկություններ։

Ազոտ

ֆիզիկական

Ազոտը անգույն, անհոտ, ոչ թունավոր գազ է։ Ջրում լուծվում է չափազանց քիչ քանակով: Ազոտի մոլեկուլը երկատոմ է։ Ատոմների միջև ամուր քիմիական կապի պատճառով սովորական պայմաններում ազոտը քիմիապես կայուն է և նյութերի մեծ մասի հետ միանում է միայն միայն բարձր ջերմաստիճանում։

Քիմիական

Թթվածնի հետ ազոտը միանում է միայն շատ բարձր ջերմաստիճանում։ Բնության մեջ այդ ռեակցիան ընթանում է կայծակի ժամանակ.

  {\displaystyle \mathsf{N_2 + O_2 \rightarrow 2NO - Q }}

Նիտրիդները փոխազդում են ջրի և թթուների հետ։ Օրինակ՝

{\displaystyle \mathsf{MgN_2 + 6H_2O \rightarrow 3Mg(OH)_2 + 2NH_3}}

7) Ի՞նչ դեր է խաղացել տարրը մարդկության զարգացման գործընթացում…

Բոլոր տարրերն էլ մարդկանց համար կարևոր դեր են խաղում: Թթվածինը ամենատարածված քիմիական տարրն է Երկրի վրա: Եթե չլինի թթվածին, չի լինի կյանք: Բացի թթվածնից մյուս տարրերն էլ են խաղում մարդու կյանքում կարևոր դեր: Կան տարրեր, որոնք կարևոր են նյութափոխանակության համար: Համարյա բոլոր տարրերն էլ պարունակվում են մարդու օրգանիզմում:

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s

%d такие блоггеры, как: