Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Սերնդեսերունդ

Ամբողջատիրական վարչակարգում ապրելու դժվարություններըԱմբողջատիրական վարչակարգում ապրելու դժվարությունները կայանում է նրանում , որ պետությունը իրավունք ունի բոլոր հողերի և տների նկատմամբ ։ Ամբողջատիրական համակարգը համախմբում էր երեխաներին և կանանց։ Բարդ էր նրանով , որ միակարծության և կոլեկտիվիզմի ներդնումը, ոչ միայն հասարակական, այլ նաև անձնական կյանքի կանոնակարգումը պետական օրենքներով, օրվա և գիշերվա կանոնակարգի հաստատումը, բոլորի համար միակПродолжить чтение «Սերնդեսերունդ»

Կապիտալի արտահանում

Կապիտալի արտահանում, մենաշնորհային շահույթի յուրացման, տնտեսական և քաղաքական այլ նպատակներով, մոնոպոլիաների և բուրժուական պետությունների կողմից արժեքների (դրամական կամ ապրանքային) արտահանում։ Կապիտալի արտահանումն իմպերիալիզմի հիմնական տնտեսական հատկանիշներից է, գոյություն է ունեցել նաև մինչմոնոպոլիստական կապիտալիզմի պայմաններում, սակայն ապրանքների արտահանման համեմատ երկրորդական դեր է կատարել։ Իրականացվում է ձեռնարկատիրական և փոխատվական ձևերով։ Առաջինը կատարվում է մոնոպոլիաների կողմից արտասահմանում մասնաճյուղեր, ինքնուրույն դուստր ձեռնարկություններ և ազգային ու օտարերկրյա կապիտալների մասնակցությամբ խառըПродолжить чтение «Կապիտալի արտահանում»

Արտաքին առևտուր

ՆԵՐՔԻՆ ՇՈՒԿԱ Հայաստանում առևտրի և ծառայությունների ոլորտի պետական կանոնակարգումը նպատակաուղղված է իրավապայմանագրային դաշտի կանոնակարգման ոլորտում առաջացած խնդիրների վերհանման, դրանց վերացման ուղղությամբ առաջարկությունների մշակմանը, գործարարների համար հավասար մրցակցային դաշտի ապահովմանը, պետական կառավարման մարմինների, տեղական ինքնակառավարման մարմինների, տնտեսվարող սուբյեկտների և հասարակական կազմակերպությունների միջև համագործակցության ապահովմանը։ Առևտրի և բնակչությանը մատուցվող ծառայությունների ոլորտը հանդիսանում է առավել զարգացող ճյուղերից մեկը։ Հանրապետությունում գրանցված տնտեսվարող սուբյեկտների ընդհանուրПродолжить чтение «Արտաքին առևտուր»

Կապիտալի արտահանում

Կապիտալի արտահանում, մենաշնորհային շահույթի յուրացման, տնտեսական և քաղաքական այլ նպատակներով, մոնոպոլիաների և բուրժուական պետությունների կողմից արժեքների (դրամական կամ ապրանքային) արտահանում։ Կապիտալի արտահանումն իմպերիալիզմի հիմնական տնտեսական հատկանիշներից է, գոյություն է ունեցել նաև մինչմոնոպոլիստական կապիտալիզմի պայմաններում, սակայն ապրանքների արտահանման համեմատ երկրորդական դեր է կատարել։ Իրականացվում է ձեռնարկատիրական և փոխատվական ձևերով։ Առաջինը կատարվում է մոնոպոլիաների կողմից արտասահմանում մասնաճյուղեր, ինքնուրույն դուստր ձեռնարկություններ և ազգային ու օտարերկրյա կապիտալների մասնակցությամբ խառըПродолжить чтение «Կապիտալի արտահանում»

Փող: Փողի պատմությունը

Փող, ապրանքային տնտեսության հիմնական կատեգորիաներից մեկը։ Փողի դասական բնորոշումն այն է, որ այն ընդհանուր համարժեք է համարվում և կարող է փոխանակվել մյուս բոլոր ապրանքների հետ։ Այն հանդիսանում է որպես համընդհանուր համարժեք, քանի որ նրա միջոցով հնարավոր է չափել, որոշել մյուս բոլոր ապրանքների արժեքը։ Փողի էությունն այն է, որ այն համարվում է արագ իրացվելի միջոց, որովհետև յուրաքանչյուրПродолжить чтение «Փող: Փողի պատմությունը»

Բանկերի և դրանց գործունեության մասին

Բանկերը իրավաբանական անձ հանդիսացող ինքնուրույն տնտեսավարող սուբյեկտներ են, որոնք իրավունք ունեն իրենց անունից ներգրավել և տեղաբաշխել դրամական միջոցներ, իրականացնել օրենսդրությամբ նախատեսված բանկային և այլ գործառնություններ: Բանկերն իրենց գործունեության մեջ անկախ են օրենսդիր ու գործադիր մարմիններից և ղեկավարվում են սույն օրենքով, օրենսդրության այլ ակտերով և իրենց կանոնադրություններով: Բանկերի բաժնետեր կամ փայատեր չհանդիսացող պետական իշխանության ու կառավարմանПродолжить чтение «Բանկերի և դրանց գործունեության մասին»

Израильско-иранские отношения

Израильско—иранские отношения прошли с 1940-х годов несколько этапов: противодействие Ирана плану раздела Палестины и принятию Израиля в ООН; потепление в отношениях, включая признание Израиля де-факто и налаживание экономических и военных связей при шахе Мохаммеде Резе Пехлеви; «холодный мир» в первое десятилетие после исламской революции, во время которого разрыв дипломатических отношений и воинственная риторика Ирана в отношении Израиля сочетались с продолжающимися закулисными контактамиПродолжить чтение «Израильско-иранские отношения»

Իրանագետ. «Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նկատմամբ Իրանի թշնամական վերաբերմունքը ինչ–որ չափով նպաստում է հայ–իրանական հարաբերությունների լավացմանը»

Իրանագետ ՍևակՍարուխանյանը, լրագրողների հետ խոսելով հայ-իրանական հարաբերությունների մասին, ասել է, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նկատմամբ Իրանի թշնամական վերաբերմունքը նպաստում է հայ-իրանական հարաբերությունների լավացմանը: —ԻրանիԻսլամականհանրապետությունը, պահպանելովհակամարտությունըՄիացյալՆահանգներիհետ, շարունակելուէակտիվքայլերձեռնարկելտարածաշրջանումսեփականդիրքերիամրապնդմանհամար: ԱյստարածաշջանումնրահամարամենակարևորգործընկերըհամարվումէՀայաստանը,-բացատրել է Սևակ Սարուխանյանը: Նա նաև ասել է, թե զարմանում է, որ Վաշինգտոնը անտարբեր է Իրանում վերջին օրերին կատարված իրադարձությունների նկատմամբ, քանի որ, ըստ նրա, ամերիկյան ղեկավարությունը կարող էր օգտագործել ընդդիմադիր զանգվածի բողոքը՝ իրПродолжить чтение «Իրանագետ. «Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նկատմամբ Իրանի թշնամական վերաբերմունքը ինչ–որ չափով նպաստում է հայ–իրանական հարաբերությունների լավացմանը»»

Համեմատե′ք «Պարտք» «խիղճ» «Ամոթ» հասկացությունները:

Ապրելով այս կյանքում ` մենք միմյանց , պետության , մեր խղճի նմատմամբ ունենում ենք պարտքի զգացում:Կան պարտականություններ, որոնք սահմանված են օրենքով և մենք դրանք պարտավոր ենք կատարել, օրինակ ծառայելը : Կան նաև պարտավորություններ, որոնք ճիշտ է, սահմանված չեն օրենքով,սակայն մենք անում են դրանք՝ ելնելով ամոթի զգացումից: Մենք ամոթը պետք է տարբերենք խղճից, ամոթը արտաքին զգացումПродолжить чтение «Համեմատե′ք «Պարտք» «խիղճ» «Ամոթ» հասկացությունները:»

Աշխատանքային պայմանագիր

Ցանկացած օրինական աշխատանքային պայմանագրում նշվում է աշխատանքային պայմանագիր կնքող աշխատողի և գործատուի անունը, ազգանունը և ըստ ցանկության սովորաբար նշվում է նաև հայրանունը։ Պայմանագրում նշվում է նաև կողմերի ազգությունը, եթե տվյալ կողմերը ունեն քաղաքացիություն։ Բացի սույն կետերից, աշխատանքային պայմանագրում նշվում է նաև աշխատանքի վայրը, կառուցվածքային ստորաբաժանումները, աշխատանքը սկսելու ամսաթիվը, մասնագիտության անվանումը՝ նշելով որակավորման ներկայացվող պահանջները կամ աշխատանքային գործառույթները,Продолжить чтение «Աշխատանքային պայմանագիր»