Создайте подобный сайт на WordPress.com
Начало работы

Լաբորատոր փորձեր

Լաբորատոր փորձեր՝ օսլայի, գլյուկոզի, սախարոզի, հայտնաբերման որակական ռեակցիաները Օսլայի բացահայտման ռեակցիաներ. Բույսերի հիմնական պաշարային ածխաջուրը՝ օսլան, յոդի լուծույթի  նույնիսկ չնչին կոնցենտրացիայի առկայությամբ ստանում է մուգ կապույտ  գունավորում (առաջանում է համալիր միացություն)։ Գունավորումը պայմանավորված է ամիլոզի առկայությամբ։ Չնայած ամիլոպեկտինի պարունակությունը օսլայում մի քանի անգամ շատ է ամիլոզի քանակությունից, ամիլոզի կապույտ գունավորումը քողարկում է ամիլոպեկտինի կարմրամանուշակագույնգունավորումը։ Տաքացման հետևանքով համալիրը քայքայվում է, գունավորումն անհետանում, սառչելու դեպքում՝ նորից հայտնվում։Այս ռեակցիան թույլПродолжить чтение «Լաբորատոր փորձեր»

Առանց ջրի կյանք չկա

Ուղղորդող հարցերը` Որո՞նք են անկենդան և կենդանի օրգանիզմների նմանությունները, տարբերությունները: Որո՞նք են կենդանի օրգանիզմի հիմնական տարրերը` մակրո- և միկրոտարրերը Ո՞րն է կենդանի օրգանիզմի կառուցվածքային միավորը, նրա բաղադրությունը Ինչու՞ են գիտնականներն ասում. «Կյանքը՝ սպիտակուցների գոյության ձևն է» Ինչպիսի՞ օրգանական և անօրգանական նյութեր կան կենդանի օրգանիզմում Ինչպիսի՞ քիմիական ռեակցիայով կարելի որոշել օսլայի առկայությունը սննդանյութերում Ի՞նչ պայմաններ ենПродолжить чтение «Առանց ջրի կյանք չկա»

Ատոմի միջուկի կառուցվածքը

Ես գիտեմ, որ՝ Ատոմի միջուկի շուրջը գտնվող էլեկտրոնների համախումբը առաջացնում է էլեկտրոնային թաղանթը: Էլեկտրոններն ատոմում տարբերվում են իրենց էներգիայով: Ինչպես ցույց են տալիս փորձնական արդյունքները,  որոշ էլեկտրոններ ավելի ուժեղ են ձգվում միջուկի կողմից, մյուսները՝ ավելի թույլ: Այս երևույթի գլխավոր պատճառը էլեկտրոնների տարբեր հեռավորությունն է ատոմի միջուկից: Միջուկին առավել մոտ պտտվող էլեկտրոնները կարծես թե շրջափակում են  միջուկըПродолжить чтение «Ատոմի միջուկի կառուցվածքը»

Քիմիա. Ատոմ

Ատոմը նյութի փոքրագույն, քիմիապես անբաժանելի մասնիկն է:    Ատոմների յուրաքանչյուր առանձին տեսակը կոչվում է քիմիական տարր։ Տեսության էությունը հետևյալն է՝ ատոմները նյութի փոքրագույն մասնիկներն են, որոնք անհնար է բաժանել բաղադրիչ մասեր, փոխարկել մեկը մյուսի կամ ոչնչացնել: միևնույն քիմիական տարրի ատոմներն ունեն նույն կշիռը, տարբեր տարրերի ատոմներ ունեն տարբեր կշիռներ: քիմիական փոխազդեցության հետևանքով ատոմները միանում են պարզ կամ ամբողջПродолжить чтение «Քիմիա. Ատոմ»

Ամառային հեռավար դպրոց — հունիս 2020

Հարցեր՝ 1). Տարրը ե՞րբ է հայտնագործվել. ո՞ր գիտնականի կողմից… Մինչ Դմիտրի Մենդելեևի կողմից պարբերական աղյուսակի հայտնաբերումը (1869) հայտնի էին 63 տարրեր։ Նրա կողմից հենց ատոմային զանգվածն է առանձնացվել որպես ատոմների հատկությունը, որը որոշում է քիմիական տարրերի հատկությունների, ինչպես նաև նրանց կազմած պարզ և բաղադրյալ նյութերի փոփոխության պարբերական բնույթը։ Մենդելեևը քիմիական տարրերը սահմանել է որպես «պարզПродолжить чтение «Ամառային հեռավար դպրոց — հունիս 2020»

Օքսիդացման-վերականգնման ռեակցիաներ

Նախագծի անվանումը` <<Օքսիդացման-֊վերականգնման ռեակցիաներ>> Սահմանել օքսիդացման ֊ վերականգնման ռեակցիաները Ես գիտեմ, որ այն ռեակցիաները որի ընթացքում լինում են տարրերի օքսիդացման աստիճանի փոփոխություն կոչվում է օքսիդացման-վերականգնման ռեակցիաներ: Ես գիտեմ, որ օքսիդացումը և վերականգնումը նույն ռեակցիայի երկու կողմերն են, որոնց միաժամանակյա ընթացքն էլ հենց օքսիդավերականգնման ռեակցիա է: 2. Ո՞րն է կոչվում օքսիդացում Օքսիդիչը ընդունում է էլեկտրոն, փոքրացնում էПродолжить чтение «Օքսիդացման-վերականգնման ռեակցիաներ»

Քիմիա

1. Բնութագրել և սահմանել դարձելի ռեակցիաները Ես գիտեմ, որ դարձելի ռեակցիաները միաժամանակ ընթանում են երկու հակադիր ուղղություններով: Դարձելի ռեակցիաներն ընթանում են ինչպես մեկ, այնպես էլ հակադարձ ուղղությամբ, մասամբ վերածվում են  վերջանյութերի: 2. Քիմիական հավասարակշռություն Ես գիտեմ, որ քիմիական հավասարակշռությունը այնպիսի վիճակ է, երբ ուղիղ և հակադարձելի ռեակցիաների արագություններն իրար հավասար են:  Ելանյութերի և վերջանյութերի կոնցենտրացիաներըПродолжить чтение «Քիմիա»

Ընտանեկան դպրոցի հարցեր

Նախագծի անվանումը ` «Քիմիական ռեակցիայի արագությունը։ Կատալիզ» Ռեակցիայի արագություն ասելով ՝ հասկանում ենք, ժամանակի ընթացքում ինչպես են փոխվում ելանյութի կամ վերջանյութի քանակությունները: Քիմիական ռեակցիայի արագությունը ռեակցիային մասնակցող նյութերից որևէ մեկի կոնցենտրիացիայի փոփոխությունն է միավոր ժամանակում: Ռեակցիայի արագությունը կախված է ելանյութի բնույթից և կոնցենտրիացիայից, ռեակցիայի ջերմաստիճանից և այլն: Կատալիզատոր է կոչվում այն նյութը, որը, մասնակցելով քիմիականПродолжить чтение «Ընտանեկան դպրոցի հարցեր»

Անհատական հետազոտական աշխատանք. «Հիմքեր»

1. Ընդհանուր բանաձև2. սահմանում3. դասակարգում4. ստացումը Հիմքերի լոբորատորիայում և արդյունաբերության մեջ5. Քիմիական, ֆիզիկական և ֆիզոլոգիական հատկություն6. Կիրառություն  Հիմքերի ընդհանուր բանաձևը Հիմքեր կամ հիդրօքսիդներ են կոչվում այն բարդ նյութերը, որոնք կազմված են մետաղի ատոմից և մեկ կամ մի քանի հիդրօքսիլ խմբերից: Հիդրոքսիլ խումբ են անվանում մետաղին միացված OH խումբը: Հիմքերն անվանվում են համապատասխան մետաղի անվանն ավելացնելով հիդրօքսիդ բառը: Ջրում լուծելի հիմքերն անվանումПродолжить чтение «Անհատական հետազոտական աշխատանք. «Հիմքեր»»

Օքսիդներ

Օքսիդները բավականին տարածված են երկրի ընդերքում և առհասարակ տիեզերքում։Օրինակ այդպիսի միացություններից է ժանգը, ջուրը, շաքարավազը, ածխաթթու գազը։ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄԸ ` Մոլեկուլում -2 օքսիդացման աստիճանով թթվածնի ատոմ պարունակող երկտարր այնմիացությունները, որոնցում թթվածնի ատոմներն անմիջականորեն միացած են մեկ այլտարրի ատոմների հետ, իսկ միմյանց հետ միացած չեն, անվանվում են օքսիդներ: ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ ` Օքսիդնեռրը դասակարգվում են ըստ տարբեր հատկանիշների։Ըստ բաղադրության` Մետաղների օքսիդներ Ոչ մետաղների օքսիդներ Ըստ քիմիական հատկությունների օքսիդները բաժանվում են 4 հիմնական դասերի՝ հիմնային, թթվային, երկդիմի և աղ չառաջացնող։ Հիմնային օքսիդներ Հիմնային են կոչվում այն օքսիդները, որոնց համապատասխանող հիդրատները հիմքերեն:Հիմնային օքսիդների օրինակներ են ` Na2O,CaO,CuO,FeO,MnO,Cu2O և այլն։Եթե օքսիդառաջացնող տարրը ալկալիական կամ հողալկալիական մետաղ է կամ այլ մետաղ է, որըցուցաբերում է այդ օքսիդում նվազագույն վալենտականություն (I,II),ապա օքսիդը որպեսկանոն հիմնային է: Թթվային օքսիդներ Եթե օքսիդ առաջացնող տարրը ոչ մետաղ է, ապա այդ օքսիդը հիմնականում՝ թթվային է:Կամ` թթվային են կոչվում այն օքսիդները, որոնց համապատասխանող հիդրատները թթուներեն։Եթե օքսիդ առաջացնող տարրի ատոմը ցուցաբերում է մետաղական հատկություն ևառավելագույն վալենտականություն (V-VIII), ապա oքսիդը թթվային է: Ամֆոտեր կամ երկդիմի օքսիդներ Նյութերը, որոնք ցուցաբերում են և թթվային, և հիմնային հատկություններ,անվանվում եներկդիմի(ամֆոտեր):Եթե օքսիդ առաջացնող տարրը ցուցաբերում է մետաղականհատկություններ և բարձր վալենտականություն (III, IV), ապա օքսիդը երկդիմի է: .Երկդիմի(ամֆոտեր) օքսիդներ՝ են BeO,ZnO,Al2O3,Cr2O3 և այլն: Անտարբեր (աղ չառաջացնող) օքսիդներ Ոչ մետաղների օքսիդները, որոնք թթուների ու հիմքերի հետ սովորական պայմաններում չենփոխազդում, կոչվում են անտարբեր օքսիդներ:Անտարբեր (աղ չառաջացնող) օքսիդներիօրինակներ են` N2O,NO,CO,SiO և այլն։ Օքսիդների ստացման եղանակները թթվածնի հետ պարզ և բարդ նյութերը փոխազդելիս C+Օ2=CO2 4Al+3O2=2Al2O3 2ZnS+3O2=2ZnO+2SO2  թթվածին պարունակող բարդ նյութերի ` տաքացման պայմաններում քայքայվելիս Mg(OH)2=MgO+H2O CaCO3=CaO+CO2 H2SiO3=SiO2+H2O աղի ու թթվի փոխազդեցությունից. Na2CO3 + H2SO4 = Na2SO4+ CO2↑ + H2O  K2SO3 + 2HCl = 2KCl + SO2↑ + H2O Մետաղի ու օքսիդի փոխազդեցությունից 2 Al + Fe2O3 = Al2O3 +Продолжить чтение «Օքսիդներ»